Vipassana retraites

Mindfulness is de observatiekracht van de geest, die het mogelijk maakt een object eenvoudig en helder te ervaren, zonder erop te reageren.

Sayadaw U Pandita (Myanmar, 1921 – 2016)

Vipassana

In een Vipassana retraite volgens de Mahasi-methode wordt deze observatiekracht ontwikkeld in een kader van vijf vermogens: vertrouwen, inspanning, mindfulness (achtzaamheid), concentratie en (intuïtieve) wijsheid.

Als we aldus pro-actief te werk gaan, ontwikkelen we een GELUK dat niet afhankelijk is van zien, horen, voelen, ruiken of proeven. Dit geluk verveelt nooit en wordt niet ouder.

Er is geen WEG NAAR dit geluk.
De weg die de Boeddha wijst is goed en lieflijk in de aanvang, in de voortgang en aan het einde.

Een praktische inleiding tot de Mahasi-methode is te vinden in de Basisinstructies en Aanvullende Instructies.

Lang weekend, 5 dagen, 10 dagen of langer?

Jerome Stoel begeleidt lang weekend retraites volgens de Mahasi-methode in Winterswijk Kotten. 5-daagse retraites  worden begeleid door Guus Went in Winterswijk Kotten en in Olst. 10-daagse retraites vinden plaats in Abdijhoeve Betlehem in Doetinchem. Deze worden begeleid door Guus en Jerome of door gastleraren uit het buitenland. Wie langer dan 10 dagen de Mahasi-methode wil beoefenen is aangewezen op het buitenland. Zie ook de Vipassana Startpagina.