Wat mij inspireert

Wat is de oefening?

Laat er bij zien alleen ‘zien’ zijn, bij horen alleen ‘horen’, bij ruiken alleen ‘ruiken’, bij proeven alleen ‘proeven’, bij voelen alleen ‘voelen’ en bij denken alleen ‘denken’. Zo moeten wij oefenen.

Boeddha Gotama (490-410 v. Chr.), Noord-India

‘Wie zoekt, vindt het zoeken’

(Een uitspraak met leeuwebrulgehalte van Achariya Dhammawiranatha, die een aantal jaren mijn leraar is geweest. Ik ben de uitspraak nooit meer ergens anders tegengekomen. Toen ik er onlangs eens op googlede, kwam ik echt alleen maar de conventionele wijsheid tegen dat wie zoekt, zal vinden. Quod non.)

Over het krachtigste gebed en over het zuiverste handelen

Het krachtigste, het zowat machtigste gebed waarmee je alles kunt verkrijgen, en het bovenal waardevolste handelen komen voort uit een ledig gemoed. Hoe lediger dat is, des te krachtiger, waardevoller, nuttiger en prijzenswaardiger en volmaakter het gebed en het handelen zijn. Het ledige gemoed kan alles.

Wat is een ledig gemoed?

Ledig is een gemoed wanneer het door niets in de war gebracht wordt en aan niets is gebonden, wanneer het niet door bepaalde emoties wordt vertroebeld en in geen enkel opzicht met zichzelf bezig is, doch volledig is verzonken in de liefste wil van God en uit zichzelf is uitgetreden. Daarin verkrijgt elk menselijk handelen, hoe bescheiden ook, kracht en macht.

Zo krachtig moet je bidden, dat je zou wensen dat al je ledematen en krachten, je ogen zowel als je oren, je mond, hart en al je zinnen daarop gericht waren; en je moet niet ophouden totdat je beseft dat je je wilt verenigen met Hem die je voor de geest staat en tot wie je bidt, en dat is God.

Meister Eckhart (Dominicaner monnik, 1260-1328), Erfurt, Duitsland

If

If you can keep your head when all about you
Are losing theirs and blaming it on you,
If you can trust yourself when all men doubt you
But make allowance for their doubting too,
If you can wait and not be tired by waiting,
Or, being lied about, don’t deal in lies,
Or, being hated, don’t give way to hating,
And yet don’t look too good, nor talk too wise:

If you can dream – and not make dreams your master,
If you can think – and not make thoughts your aim;
If you can meet with Triumph and Disaster
And treat those two impostors just the same;
If you can bear to hear the truth you’ve spoken
Twisted by knaves to make a trap for fools,
Or watch the things you gave your life to, broken,
And stoop and build’em up with worn-out tools:

If you can make one heap of all your winnings
And risk it all on one turn of pitch-and-toss,
And lose, and start again at your beginnings
And never breath a word about your loss;
If you can force your heart and nerve and sinew
To serve your turn long after they are gone,
And so hold on when there is nothing in you
Except the Will which says to them: ‘Hold on!’

If you can talk with crowds and keep your virtue,
Or walk with kings – nor lose the common touch,
If neither foes nor loving friends can hurt you;
If all men count with you, but none too much,
If you can fill the unforgiving minute
With sixty seconds’ worth of distance run,
Yours is the Earth and everything that’s in it,
And – which is more – you’ll be a Man, my son!

Rudyard Kipling (1865 – 1936) Brits schrijver en dichter, Nobelprijswinnaar in 1907

Sag mir wo die Blumen sind

Unicef Gala 1962, Düsseldorf

Marlene Dietrich (Duits-Amerikaanse actrice en zangeres) (1901-1992)

Een lege plek om te blijven

Ga nu maar liggen liefste in de tuin, de lege
plekken in het hoge gras, ik heb
altijd gewild dat ik dat was, een lege
plek voor iemand, om te blijven.

Rutger Kopland (Nederlands dichter, 1934-2012), 1975

Abide with me / Blijf mij nabij

(Dit heb ik altijd een roerend lied gevonden, vanwege de vraag die er in doorklinkt. Voor mij is deze vraag actueel als ik bemerk dat het mij ontbreekt – of bedenk dat het mij zou kunnen ontbreken – aan datgene wat ik in mijn sterkere momenten ontwikkeld heb: mindfulness. Als ik de ‘U’ en de ‘Heer’ in dit lied invul als ‘Mindfulness’, kan ik dit lied uit volle borst meezingen, of het nu in een volle kerk is of in een Engels voetbalstadion.)

Abide with me; fast falls the eventide;
The darkness deepens; Lord, with me abide;
When other helpers fail and comforts flee,
Help of the helpless, oh, abide with me.

Swift to its close ebbs out life’s little day;
Earth’s joys grow dim, its glories pass away;
Change and decay in all around I see—
O Thou who changest not, abide with me.

I need Thy presence every passing hour;
What but Thy grace can foil the tempter’s pow’r?
Who, like Thyself, my guide and stay can be?
Through cloud and sunshine, Lord, abide with me.

I fear no foe, with Thee at hand to bless;
Ills have no weight, and tears no bitterness;
Where is death’s sting? Where, grave, thy victory?
I triumph still, if Thou abide with me.

Hold Thou Thy cross before my closing eyes;
Shine through the gloom and point me to the skies;
Heav’n’s morning breaks, and earth’s vain shadows flee;
In life, in death, O Lord, abide with me.

Henry F. Lyte (1793-1847), Schotland/Engeland

Van de hel naar de hemel

Uit de dood opstaan. Inch by inch . . .\

Toen de Nederlandse voetbalclub FC Twente in 2010 voor de beslissende wedstrijd stond waarin voor het eerst in de clubgeschiedenis  het landskampioenschap kon worden binnengehaald,  wist de Engelse trainer Steve McClaren zijn mannen te inspireren met een speciale bewerking van  Al Pacino’s motivatiespeech uit de film Any Given Sunday.

‘De tijd lijkt rijp voor een vrouwelijke hand in eigen boezem’

Dit artikel werpt een ander licht op enkele typisch hedendaagse opvattingen over vrouwen (en mannen). Behalve dat de inhoud mij inspireert, vond ik het in 2013 hoopgevend dat het De Volkskrant was die het publiceerde. Ik ben er niet zeker van of de krant dat nu, zeven jaar later nog kan doen zonder gefileerd te worden door haar lezers.

Lisette Thooft, februari 2013