GUUS WENT / NIEUWSBRIEF 2021-1

Beste lezer,

Ik hoop dat het je goed gaat.

In deze halfjaarlijkse nieuwsbrief:
1. Deugen en wijsheid
2. De retraites
3. Jaarrekening en Activiteitenverslag Mahasi Sayadaw Stichting
4. Koken tijdens retraite
5. Birma

Met een hartelijke groet,
Guus Went
1. Deugen en wijsheid

Er is in Nederland een veel verkocht boek dat claimt dat de meeste mensen deugen. Ik kan dat niet onderschrijven. Wel zie ik dat de meeste mensen WILLEN deugen.

Prins Bernhard (1911 – 2004) werd in Nederland vrij algemeen beschouwd als een deugniet. In een na zijn dood gepubliceerd interview gaf hij toe dat hij daar wel begrip voor had. ‘Maar ik zou het erg vinden als ze denken: hij deugde niet.’

Ik heb het niet helemaal van mijzelf. Volgens Sayadaw U Pandita (1921-2016) leeft nog maar 25% procent van de mensheid volgens elementaire deugdzaamheidsregels. ‘Stel je toch eens voor,’ hield hij ons vaak voor, ‘dat het 50% zou zijn, hoe veel mooier zou de wereld er dan al niet uitzien!’

De media volg ik zo afstandelijk mogelijk. Ik zie hoe mensen van alle leeftijden, van alle overtuigingen en in alle sectoren van de maatschappij in de problemen komen op moreel gebied, met zichzelf en met anderen. Wie wil er een leugenaar zijn? Een bedrieger? Een praatjesmaker? Maar wij deugen hoor! Wij zijn voor dit of tegen dat, en wie dat niet vindt, telt niet meer mee. Zo belangrijk wordt deugen gevonden.

Maar HOE DAN? Wat deugen is wordt niet bij meerderheid van stemmen bepaald. We laten het niet als een dictaat opleggen. Anderen napraten helpt ook niet.

Gelukkig is het wiel al lang uitgevonden. De middenweg die de Boeddha ontdekte, de vier deugden die Plato noemde en de maat waar Horatius over sprak – het lijken een soort natuurwetten, natuurlijke verschijnselen. Het is mogelijk daarop af te stemmen. Maar dat is geen kwestie van wiskunde of filosoferen. En niemand kan het voor een ander doen.

In onze Vipassana-retraites komen steeds meer mensen voor zichzelf tot de bevinding dat het aloude pad van deugdzaamheid en wijsheid, dat ontdekt is door de Boeddha, een enorme duidelijkheid brengt, en een niet eerder gekend geluk. Het is deze oefening, deze praktijk, die de begrenzingen overstijgt van de hedendaagse idealen ‘vrijheid’ en ‘gelijkheid’. In deugen en wijsheid is een geluk te vinden dat ik iedereen gun.

2. De retraites

Na een afgelasting vanwege het virus in januari, hebben onze retraites in februari, maart en april gelukkig doorgang kunnen vinden. Online retraites hebben niet bepaald mijn voorkeur.

Graag spreek ik mijn dank uit naar Ria en Rob van de Hof van Kairos voor de extra gastvrijheid die zij hebben betoond om onze 5-daagse retraites mogelijk te maken, en naar de vrijwillige koks voor hun liefdevolle werk. Ook mijn hartelijke dank voor alle giften.

Voor dit jaar 2021 staan nog zes 5-daagse retraites gepland, en een 10-daagse samen met Jerome Stoel. Zie de Agenda. Er is alleen nog maar plek in de 10-daagse en in de 5-daagse van november. Voor 2022 zijn al tien reserveringen gedaan in de accommodaties, die vanaf juli/augustus op de website te vinden zullen zijn.

3. Jaarrekening en Activiteitenverslag Mahasi Sayadaw Stichting

Dit voorjaar is de eerste jaarrekening met activiteitenverslag uitgekomen van de Mahasi Sayadaw Stichting. Er is het afgelopen jaar € 18.057 aan giften binnengekomen, wat geleid heeft tot een positief resultaat van € 8.641. De stichting heeft de ANBI-status en daarmee zijn giften aftrekbaar van de belasting.

4. Koken tijdens retraite

Voor de 5-daagse retraites tot en met juni hebben zich steeds koks gemeld, maar vanaf juli zijn vrijwillige koks weer van harte welkom. Je verblijf is gratis, en je kunt vanaf 14.00 uur ‘s middags deelnemen aan het programma. Je kunt putten uit de ervaring van voorgangers en het receptenboek dat die heeft opgeleverd, maar je kunt ook komen met eigen ideeen. Interesse? Maak het kenbaar.

5. Birma

Ook in zijn eigen land Birma (Myanmar) – met bijna 90% boeddhisten – zag Sayadaw U Pandita dat nog maar 25% van de bevolking leeft volgens elementaire deugdzaamheidsregels. Vijftig jaar militaire dictatuur (1962 – 2012) noemde hij als een zeer negatieve factor hierin. Sinds het leger op 1 februari de noodtoestand afkondigde, is het er niet beter op geworden.

Ik ben vanaf 2012 zeven keer in Birma in december-januari op retraite geweest. De afgelopen winter zat dit er niet in, de komende winter ook niet.

Vanaf 2017 houd ik op de website een pagina (met verwijzingen) over Birma actueel. Het land is mij zeer dierbaar.

Copyright © 2021 Mahasi Sayadaw Stichting