GUUS WENT / NIEUWSBRIEF 2024-2

Beste lezer,

Ik hoop dat het je goed gaat.

In de vorige nieuwsbrief bracht ik het nieuws dat wij heel serieus aan het overwegen waren om een bod te doen op een prachtig klooster in de Belgische Eifel. Dat wij tot 20 mei een optie tot koop hadden bedongen.
Deze vorige nieuwsbrief was ook een uitnodiging: wie heeft mogelijkheden om mee te doen?

De Mahasi Sayadaw Stichting heeft € 180.000 op de spaarrekening staan, en de vraagprijs, inclusief kosten koper, bedraagt bijna € 1.700.000. Hoe haal je het in je hoofd om er überhaupt over na te denken, zou iemand zich hebben kunnen afvragen.

Maar er bestaat ook zoiets als vertrouwen, (het eerste van de vijf beheersende vermogens).

Lees hieronder hoe het ons is vergaan en hoe het er nu voorstaat. Lees ook hoe meer dan 25 jaar geleden Panditarama Lumbini tot stand is gekomen.

1. Voor NU zien we van koop af
2.10-daagse retraite in Winterswijk Kotten
3. Hoe Panditarama Lumbini tot stand kwam
4. Agenda

Met een hartelijke groet,
Guus Went
www.mahasi.net

1. Voor NU zien we van koop af

Zicht op het klooster vanaf de bouwkavels

Een klooster met 30 gastenkamers, een villa, twee bouwkavels en bos tot aan het riviertje de Amel (Amblève), alles tezamen 8,6 ha.
Een klooster dat in één klap, in plaats van geleidelijk aan, ons hoogste ideaal mogelijk zou maken: de vestiging in Europa van een centrum waar één of twee monniken of nonnen van Panditarama zouden kunnen verblijven. Een Mahasi-alternatief in Europa voor de vele centra die er op de wereld zijn waar de Goenka-methode van Vipassana wordt onderwezen.

Welnu, velen boden aan om te komen helpen als het zover zou komen of gaven op andere manieren blijk van hun medevreugde en interesse. Maar wat ook gebeurde: er meldde zich de echtgenoot van een yogi, dat hij wel financiële mogelijkheden had om mee te doen. Hij had ook ervaring in vastgoed, in wat er allemaal bij komt kijken bij de aankoop van onroerend goed.

We zijn ruim in twee maanden als team gegroeid: deze man, yogi Rolf (architect), yogi Reinout (manager) en ik.
De verkopende makelaar, Mickey Bosschert van Reliplan, werkt ook veel met vertrouwen, zoals haar medewerkers aangaven. Het dorp Montenau, deel van de gemeente Amel, is erg betrokken bij de toekomst van het klooster, en we hadden contact met de burgemeester. De verkopers, de SVD, waren bereid ons een substantiële lening te verschaffen, en stemden zelfs toe in de mogelijkheid dat we het centrum een jaar zouden huren zonder verplichting tot koop. We zijn ons gaan oriënteren over crowdfunding, over het maken van een presentatie-video. We hebben ook een lager bod geprobeerd.

En tenslotte, nadat de optietijd op 20 mei was verstreken, in een enerverende laatste 24 uur waarin wij een besluit moesten nemen, heeft de menselijke, mentale kant de doorslag gegeven: wat kunnen we zonder hanteerbare zorgelijkheid aan? En het unanieme besluit was: dit nu niet. Maar we zijn in goede sfeer uit elkaar gegaan, en houden hoop dat er in de toekomst nog iets mogelijk is.

2. 10-daagse retraite in Winterswijk Kotten

Over een week, vrijdag 14 juni, begint in de Hof van Kairos in Winterswijk Kotten een 10-daagse retraite die begeleid wordt door een Duitse monnik en een Birmese non: Sayadaw U Vivekananda en Sayalay Daw Bhaddamanika. In 2022 en 2023 hebben zij 10-daagse retraites in de Abdijhoeve in Doetinchem online begeleid, dit jaar komen zij voor het eerst sinds 2020 weer naar Europa.

De retraite is met 26 deelnemers mudjevol, maar er is nog wel plaats voor een assistent-kok, die Wietske Buruma, die in deze retraite de gift van koken doet, wil bijstaan. Ook een paar dagen kan al behulpzaam zijn. Als je deze unieke mogelijkheid hebt, meld je dan bij guus@mahasi.net.

Sayadaw U Vivekananda en Sayalay Daw Bhaddamanika staan sinds 1999 aan het hoofd van Panditarama LumbiniLumbini is de geboorteplaats van de Boeddha en ligt in het zuiden van Nepal, niet ver van India. Dit jaar herdacht Panditarama Lumbini het 25-jarig bestaan. Aan de totstandkoming van Panditarama Lumbini is wel een bijzonder verhaal verbonden.

3. Hoe Panditarama Lumbini tot stand kwam

Nadat Sayadaw U Pandita in 1982 was gekozen tot de opvolger van Mahasi Sayadaw (1904 – 1982), bezocht hij jaarlijks Lumbini. In 1993-94 was, op initiatief van het vroegere hoofd van de Verenigde Naties, de Birmees U Thant, begonnen het Masterplan voor de ontwikkeling van Lumbini tot stand te brengen. Op een keer vroeg Sayadaw U Pandita aan een afgevaardigde van de Lumbini Development Trust of een meditatiecentrum ook onderdeel was van de plannen. Volgens de overlevering herinnerde Sayadaw U Pandita zich niet duidelijk of het antwoord dat hij – na een korte stilte – kreeg, luidde ‘Natuurlijk, eerwaarde’ of ‘Jazeker, eerwaarde’. Hoe het ook zij: korte tijd daarna werd hem een stuk grond aangeboden.

Sayadaw U Pandita zat daarmee behoorlijk in zijn maag: het zelf oprichten van een meditatiecentrum in Lumbini zou zijn krachten ver te boven gaan. Hij riep zijn ondersteuners bij zich en legde hen voor: ‘Heren, ik ben onvoorzichtig geweest in mijn woorden, en daarom zit ik nu in de problemen.’ De Sayadaw legde de zaak uit, en zijn ondersteuners dachten na. ‘Eerwaarde, neem het aanbod aan! Als u dat doet, zal er een centrum ontwikkeld worden.’ Daarop liet de Sayadaw de overeenkomst uit zijn naam ondertekenen.

In die dagen had Sayadaw U Pandita in korte tijd maar liefst vier centra in Birma opgericht, en hij kon een nieuw centrum in Lumbini er financieel echt niet bij hebben. Er gingen bijna twee jaar voorbij, en de Sayadaw had al een brief ontvangen uit Lumbini dat hij binnen zes maanden na de ondertekening van de overeenkomst met de bouw zou moeten beginnen, op straffe van een boete. De Sayadaw verzamelde alle giften die hij persoonlijk had ontvangen bij elkaar en stuurde een vertrouweling naar Lumbini, iemand die geen architect was, maar wel verstand had van bouwen. Een Maleisische familie betaalde voor vier jaar de pacht voor de grond. Zo kwam het eerste gebouw tot stand met de binnenplaats en de Dhamma-hal. In 25 jaar is het uitgegroeid tot een meditatiecentrum voor ongeveer 30 gasten.

3. Komende retraites (zie voor Internationaal de AGENDA)

5 – 16 augustus: 10-daagse retraite o.l.v. Guus Went en Jerome Stoel in de Hof van Kairos

23 – 28 augustus: 5-daagse retraite met Guus Went, Hoeve Wetermans
4 – 9 oktober: 5-daagse retraite met Guus Went, Hof van Kairos
12 – 26 oktober: 14-daagse retraite met Guus Went in Satipanya, Wales
1 – 3 november: Lang Weekend met Jerome Stoel, Hof van Kairos

13 – 18 januari: 5-daagse retraite met Guus Went, Hoeve Wetermans
10 – 15 februari: 5-daagse retraite met Guus Went, Hoeve Wetermans
14 – 16 maart: Lang Weekend met Jerome Stoel, Hof van Kairos
31 maart – 5 april: 5-daagse retraite met Guus Went, Hoeve Wetermans
21 – 26 juli: 5-daagse retraite met Guus Went, Hoeve Wetermans
28 juli – 8 augustus: 10-daagse retraite o.l.v. Guus Went en Jerome Stoel in de Abdijhoeve Doetinchem